İstanbul Kentsel Dönüşüm Derneği İş Başında

kentsel_dousum

Ülkemizin deprem bölgesinde olduğu bir gerçek. Her an herhangi bir yerde deprem olabilmekte. Ve deprem vurduğunda can ve mal kaybı maalesef çok fazla olmaktadır. Çünkü toplum ve kamu kurumları bilinçsiz, altyapılar yetersiz, ve şehirlerde yanlış yerleşme söz konusu. Devlet yaşanan büyük depremlerden sonra önlem almakta yetersiz kaldı. Baktığımızda bu konuda alınmış önlemler çok yetersiz kalmakta.

En önemli adım biraz geç de olsa geçen yıl atıldı. 6306 sayılı afet riskli alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanununu uygulamaya geçmesi ile birlikte Türkiye’nin her yerinden pek çok binanın risk durumu tespit edilmekte ve riskli binalar yenilenmektedir. Kentsel dönüşüm adı verilen bu süreç tahmin edileceği üzere uzun bir zamana yayılacak. Bu sürece katkı sağlamak adına İstanbul Kentsel Dönüşüm Derneği de birtakım faaliyetler yapmakta.

Dernek doğal afetler konusunda, özellikle de deprem konusunda daha bilinçli bir toplum yaratmak amacıyla üniversitelerin desteği ile eğitim ve seminerler düzenlemekte. İlgili konularda uzman kişileri biraya getirerek kentsel dönüşüm projeleri ve yeni fikirler üretmek ve ortak akıl oluşturmak için çalışmaktadır. Derneğin asıl amacı afetlerden en az şekilde etkilenecek uygar ve sağlıklı yaşam alanları yaratmaktır. Dernek aynı zamanda kentsel dönüşüme girmiş binaların durumu ve neler yapılacağı konusunda da vatandaşlara danışmanlık yapmaktadır.

1 thought on “İstanbul Kentsel Dönüşüm Derneği İş Başında”

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir